Yatırım Bize Danışılır
24 Şubat 2022

Açığa Satış İşlemlerinde Yukarı Adım Kuralı Hakkında

Yatırımcılarımız Dikkatine,

BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 24/02/2022 tarihli seanstan geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Konuyu tüm yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,

Saygılarımızla,

(0212) 355 4646
www.tacirler.com.tr
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasını Kanun hükümleri gereğince azami özeni gösterir, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önler, web sitelerimiz ve/veya diğer uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır, kişilerin elektronik ileti almama yönündeki kararlarını hassasiyetle dikkate alır ve en kısa sürede uygulayarak veri tabanında gerekli güncellemeleri yapar.

Copyrights © 2018. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.